Nu ook ministeries van OCW, SZW en VWS gecertificeerd op CO2-Prestatieladder

Eind 2021 werd besloten door de (hoofd)directeuren bedrijfsvoering dat alle ministeries zich zouden gaan inspannen om een certificaat op de Ladder te behalen. Het moet de ministeries helpen om de rijksbrede doelstelling te behalen: een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De ministeries van IenW, EZK en LNV waren toen al gecertificeerd, niet veel later volgde ook minBZK. Nu mogen nog drie ministeries zich bij dat rijtje voegen: ministrie van OCW, SZW, en VWS. 7 down, 5 to go.

Update CO2-emissiefactoren.nl voor 2023

De jaarlijkse update voor de emissiefactoren op www.co2emissiefactoren.nl heeft weer plaatsgevonden. De uitstoot vanaf 2023 (en dus niet van 2022 of eerder) moet met deze geüpdatete factoren berekend worden.